Skip to Content

Zespół

Koordynator naukowy

prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz - kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM

Sekretarz naukowy

 dr Sławomir Sztajer - adiunkt w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM

Zespół projektu

mgr Mateusz Deker - doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM
dr Rafał Ilnicki - adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM
dr Juliusz Iwanicki - adiunkt w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM
dr Damian Kokoć
mgr Bartosz Lampkowski - doktorant w Instytut Kultury Europejskiej UAM
mgr Adam Pietrzykowski - doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM
mgr Sylwia Wachulak - doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa UAM
mgr Miłosz Wiśniewski
mgr Beata Włodarska
stat