Skip to Content

Wykłady i seminaria

Najbliższe wydarzenie:

 
28.02.2018 r. - dr Damian Kokoć - "Awerroes w kontekście - czyli słów kilka o filozofii muzułmańskiej" (wykład z cyklu "Awerroes 1198-2018 - jego świat i dziedzictwo")Archiwum seminariów

W ramach spotkań seminaryjnych Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego wygłoszono następujące referaty:

Rok 2017/2018
21.12.2017 r. - dr Juliusz Iwanicki - "Hagiografia - perspektywa religioznawcza"
30.10.2017 r. - dr Damian Kokoć - "Arystoteles orientalny - Awerroes i esencjalna reinterpretacja metafizyki Arystotelesa"
16.10.2017 r. - mgr Dawid Rogacz - dyskusja nad tezami książki "W stronę radykalnego pluralizmu religijnego"

Rok 2016/2017
27.02.2017 r. - dr Juliusz Iwanicki - "Popkulturowa kontrsekularyzacja? Blogosfera chrześcijańska w Polsce"
30.11.2016 r. - dr Konrad Szocik - "Kognitywne i ewolucyjne nauki o religii"
28.11.2016 r. - imam Youssef Chadid - "Wielkopolscy muzułmanie dawniej i dziś na tle własnej religii"
21.11.2016 r. - dr Damian Kokoć - "Wątki arabsko-muzułmańskie w 'Kronikach Diuny' Franka Herberta"
10.10.2016 r. - Gesze Gyatso Choekhortshang "Dziewięć ścieżek Bon"

Rok 2015/2016
09.03.2016 r. - panel dyskusyjny "Gwiezdne Wojny: Konteksty kulturowe, religijne i filozoficzne"
14.12.2015 r. - spotkanie z przedstawicielką neopogaństwa
19.11.2015 r - Gesze Gyatso "Historia bon - najstarszej tradycji duchowej Tybetu"

Rok 2014/2015

mgr Mateusz Deker - "Wyjście poza czas czy kreacja czasu świętego? O praktyce astanga vinyasa yogi" - 11.05.2015 r.
dr Marek Woszczek - "Apokaliptyczny mit Eliasza Artysty i kryzys we wczesnonowożytnym świecie protestanckim" - 30.03.2015 r.
dr Rafał Ilnicki - "Gry komputerowe i religia. Próba opisu fenomenologicznego" - 16.03.2015 r.
dr Sławomir Sztajer - "Struktura sacrum. Od fenomenologii do kognitywistyki" - 26.01.2015 r.
mgr Remigiusz Szauer - "Koncepcja tożsamości narracyjnej Charlesa Taylora w zastosowaniu badawczym. Studium przypadku - religijność i duchowość młodzieży skrzatuskiej 2014" - 12.01.2015 r.
mgr Mateusz Hurysz - "Między sacrum a profanum - Kościół Katolicki wobec Wielkiej Wojny (1914-1918) [w 100. rocznicę wybuchu pierwszej wojny światowej]" - 15.12.2014 r.
mgr Miłosz Wiśniewski - "Świat Howarda Philipsa Lovecrafta w ujęciu religioznawczym" - 01.12.2014 r.
mgr Damian Kokoć - "Mistyczne rozważania Ibn 'Arabiego jako przykład metafizyki esencjalnej" - 17.11.2014 r.
dr Rafał Ilnicki - "Religia jako antropotechnika. Perspektywa Petera Sloterdijka" - 03.11.2014 r.

Rok 2013/2014

mgr Mateusz Hurysz - "Prawosławna cerkiew konkatedralna pw. św. Mikołaja w Poznaniu - z dziejów prawosławia w stolicy Wielkopolski. 90 lat poznańskiej cerkwi (1924-2014) - 09.06.2014 r.
mgr Miłosz Wiśniewski - "Przeciw ciału, przeciw światu - animozje wobec materii w chrześcijańskich ruchach ascetycznych" - 26.05.2014 r.
dr Michał Nowicki - "Pedagogiczny wymiar filozoficznej mistyki" - 14.05.2014 r.
prof. Roger Pouivet - "Atheists and Theists: Worst Friends or Best Enemies?" - 07.05.2014 r.
dr Rafał Ilnicki - "Duchowość i popkultura" - 14.04.2014 r.
mgr Sylwia Wachulak - "Koran. Rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów" - 31.03.2014 r.
prof. Vida Bajc - "From the Mount of Olives to the Church of the Holy Sepulcher: Performing a Social Reality on Christian Pilgrimage in Jerusalem"  - 17.03.2014 r.
dr Kamil Kaczmarek -  "Mechanizmy ewolucji religii" - 10.03.2014 r.
mgr Piotr Rudkouski - "Czy możliwa jest metodologia teologii?" - 3.03.2014 r.
dr Juliusz Iwanicki - "Nurty pedagogiki religii. Cz. 1 - ujęcia konfesyjne" - 27.01.2014 r.
Przemysław A. Lewicki - "Uczestnictwo w boskiej naturze jako przeznaczenie człowieka - przebóstwienie w tradycji wschodniego chrześcijaństwa" - 13.01.2014 r.
mgr Mateusz Hurysz - "Między życiem doczesnym a przeznaczeniem (potępienie czy wieczność?). Zjawisko predestynacji w religii chrześcijańskiej i jej różne pojmowanie" - 16.12.2013 r.
mgr Damian Kokoć - "Relacja między filozofią a religią z punktu widzenia filozofów muzułmańskich" - 02.12.2013 r.
mgr Bartosz Lampkowski - "Tożsamość religii a tożsamość religijna - propozycja nowej perspektywy interpretacyjnej" - 18.11.2013 r.

Rok 2012/2013
mgr Marek Przybylski - "Kultura religijna wojsk polskich w II RP" - 27.06.2013 r.
mgr Mateusz Hurysz - "Kościół katolicki archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej wobec Wielkiej Wojny (1914-1918) - koncepcja rozprawy w ujęciu strukturalnym i religioznawczym" - 06.06.2013 r.
mgr Sylwia Wachulak - "Mistyczni przyjaciele Allacha - bractwo mewlewiyya, czyli wirujący derwisze" - 08.11.2012

Rok 2011/2012
mgr Damian Kokoć "Myśl Al-Farabiego na tle tradycji filozoficznej" - 05.04.2013 r.
mgr Rafał Ilnicki - "Transhumanizm - religia w obrębie samej technologii" - 15.03.2012 r.

Rok 2010/2011

Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz "Mit jako integralna część kultury" - 26.01.2011 r.
mgr Bartłomiej Sipiński "Bóg bez bycia - problem teologii postmodernizmu" - 17.12.2010 r.
mgr Anna Kondratowicz-Krasińska "Przeciw doktrynie świętości życia" - 19.11.2010 r.

Rok 2009/2010

dr Sławomir Sztajer "Prywatny i publiczny język mistyki"
mgr Juliusz Iwanicki "Definicje i atrybuty mistycyzmu w refleksji filozoficznej Kołakowskiego" 
mgr Rafał Ilnicki "Święta technologia. Pomiędzy utopizmem a apokalipsą"
mgr Damian Kokoć"Mistyka w ujęciu Josefa Sudbracka"
mgr Damian Kokoć "Sufizm - historia, nurty, przedstawiciele"
mgr Małgorzata Kowalska "Doświadczenie religijne w filozofii pragmatycznej Williama Jamesa"
mgr Andrzej Krasiński "Wiara a wiedza. Kilka uwag na podstawie stanowiska Jana Woleńskiego" - 20.05.2010 r.
mgr Rafał Ilnicki - "Wprowadzenie do filozoficznej i religioznawczej analizy Księgi Przemian" 24.06.2010 r.

stat