Skip to Content

"Wyjście poza czas czy kreacja czasu świętego? O praktyce astanga vinyasa yogi"

Wystąpienie poświęcone jest współczesnej praktyce jogi posturalnej w systemie astanga vinyasa yogi Sri K. Pattabhiego Joisa. Autor skupia się na roli jaką powyższa praktyka odgrywa w tworzeniu czasu świętego dla współczesnych joginów. Charakteryzując samą praktykę stara się zestawić i porównać jej założenia z założeniami systemowymi hatha jogi średniowiecznej. Autor próbuje ukazać różnicę w pojmowaniu i znaczeniu roli praktyki jogi w odniesieniu do pojęcia czasu (sanskr. kala). W swoim artykule stara się także odpowiedzieć na następujące pytania: Czy współczesna hatha joga (joga posturalna) jest systemem zakładającym wyjście poza czas? Czy jest ona raczej próbą stworzenia własnego, indywidualnego czasu świętego przez poszczególne osoby? Na ile współczesna praktyka jogi jest modą, a na ile zaczyna przejmować funkcje do tej pory pełnione przez religie?

Mateusz Deker
stat