Skip to Content

Religia jako antropotechnika. Perspektywa Petera Sloterdijka

Peter Sloterdijk w książce "Musisz życie swe odmienić. O Antropotechnice" sformułował teorię ćwiczącego życia, które ukierunkowuje ludzką aktywność na ciągłe doskonalenie się. Jednym z systemów tego doskonalenia jest religia. Wystąpienie to będzie krytycznym przyjrzeniem się pomysłowi Sloterdijka.

Rafał Ilnicki
stat