Skip to Content

"Religia a dialog" - program konferencji

26 kwietnia (sobota) sala D, budynek E


9:30 – otwarcie konferencji – Dziekan WNS UAM, Prof. Zbigniew Drozdowicz

Blok I Filozofia wobec dialogu religijnego – moderacja Dr Juliusz Iwanicki

9:40-10:05 Dr Sławomir Sztajer (UAM), Poznawcze i ideowe funkcje dialogu religijnego
10:05-10:30 Dr Mieszko Ciesielski (IKE UAM), Pomiędzy teizmem i ateizmem: o Bogu, który był
10:30-10:55 Mgr Przemysław Wiewiór (UWr), Doktryna prawd koniecznych i irenizm w myśli Francisa Bacona
10:55-11:20 Mgr Paulina Biegaj (UJ), Ewangelizacja w religii chrześcijańskiej i dialog a zło. Analiza problemu na podstawie filozofii dialogu ks. J. Tischnera i myśli św. Tomasza z Akwinu

11:20-11:40 Przerwa

Blok II Media i kultura wobec dialogu religijnego

Sekcja I Duchowość dialogiczna w mediach i kulturze (sala D – moderacja Mgr Sylwia Wachulak

11:40-12:05 Dr Rafał Ilnicki (UAM), Synkretyzm religijny cyberkultury
12:05-12:30 Mgr Daria Węckowska (UWr), Mass media jako przestrzeń i głos w dialogu religijnym na przykładzie rodzimowierstwa słowiańskiego
12.30-12.55 Mgr Bartosz Jamniak (UAM), Między wiarą a ateizmem – o dialogu światopoglądowym współczesnych Polaków w dobie postępu technologicznego

Sekcja II Dialog w (post)chrześcijańskich mediach i kulturze (sala 307, budynek D – moderacja Dr Juliusz Iwanicki)

11:40-12:05 Dr Łukasz Czajka (UAM), Marketing religijny. Dialog religii i ekonomii w świecie kultury konsumpcyjnej
12:05-12:30 Ks. Mgr Remigiusz Szauer (UAM), Jezus, Bułka i Rock n'Roll – nowe formy współczesnego kaznodziejstwa jako próba dialogu religijnego i twórczego przekazu. Analiza socjologiczna i homiletyczna
12:30-12:55 Mgr Danuta Kędziorska (UMCS), Nowe media jako forum dialogu Kościoła Katolickiego ze społeczeństwem

12:55-14:00 Przerwa obiadowa

Blok III Problem dialogu w historii religii

Sekcja I Problemy dialogu międzyreligijnego w antyku i średniowieczu (sala D – moderacja Mgr Bartosz Lampkowski)


14:00-14:25 Tomasz Bednarek (UAM), Paweł na Areopagu – (nie)udana próba nawiązania dialogu ze światem hellenistycznym
14:25-14:50 Mgr Łukasz Kosiński (UMCS), Sposoby komunikacji z poganami na przykładzie działalności świętych irlandzkich (V-VI wiek)
14:50-15:15 Mgr Monika Rusakiewicz (UWr), Książę Warcisław I i Otton z Bambergu. Dialog między władzą państwową a Kościołem w świetle przekazów o konwersji Pomorzan (XII wiek)

Sekcja II Problemy dialogu międzyreligijnego w nowożytności (sala 307, budynek D – moderacja Dr Juliusz Iwanicki)


14:00-14:25 Mirosz Komsta (UJ), Trudne drogi Anglii do tolerancji religijnej. Pomiędzy zabiegami Karola II o tolerancję, a wydarzeniami „Papistycznego spisku”
14:25-14:50 Damian Dorocki (UMK), Gdy wolność spotyka się z nietolerancją – arminianizm kontra kalwinizm
14:50-15:15 Mgr Kacper Gis (UAM), Spór nuncjusza i wojewody, czyli polemika religijna jako dialog

15:15-15:35 Przerwa

Blok IV Problemy dialogu międzyreligijnego w prawosławiu i rosyjskiej kulturze (sala D – moderacja Mgr Sylwia Wachulak)

15:35-16:00 Dr Anna Kurkiewicz (WSB Poznań), Dialogiczne inklinacje rosyjskiej filozofii religijnej. Zapoznane dziedzictwo
16:00-16:25 Dr Marek Jedliński (UAM), Rosyjska koncepcja ekskluzywizmu religijno-politycznego. Od metropolity Hilariona (XI w.) po Aleksandra Dugina (XXI w.)
16:25-16:50 Mgr Miłosz Wiśniewski (UAM), „Prawosławie albo śmierć” – meandry dialogu między katolicyzmem a prawosławiem na przykładzie sporu wokół klasztoru Esfigmenu.

16:50-17:10 Przerwa

Blok V Dialog w judaizmie i islamie (sala D – moderacja Mgr Damian Kokoć)

17:10-17:35 Dr Justyna Pilarska (UWr), Współcześni Boszniacy – między tradycją a nowoczesnością
17:35-18:00 Mgr Marek Jakubiec (UJ, UPJPII) Akceptacja apofatyzmu jako warunek dialogu pomiędzy przedstawicielami systemów religijnych
18:00-18:25 Mgr Bartosz Lampkowski (UAM), Ogólnopolski Dzień Judaizmu – praktyczny wymiar dialogu katolicko-judaistycznego
18:25-18:50 Mgr Sylwia Wachulak (UAM), „Razem wokół Marii, naszej Pani” - wizerunek i znaczenie Marii, matki Jezusa w dialogu międzyreligijnym

Blok VI Dialog międzyreligijny w buddyzmie i hinduizmie (sala 307, budynek D – moderacja Mgr Mateusz Deker)


17:10-17:35 Mgr Michał Płóciennik (UPJPII, AJD Częstochowa), Zen jako miejsce dialogu i spotkania chrześcijaństwa i buddyzmu? Glossa do pomysłu i propozycji Hugo-Enomiya Lassalla i Willigisa Jägera
17:35-18:00 Mgr Jakub Belina-Brzozowski (UJ), Wzajemny szacunek oraz inspiracja? Dalajlama i Thich Nhat Hanh o chrześcijaństwie
18:00-18:25 Mgr Adam Wysocki (UWr), Bliżej porozumienia i zrozumienia. Buddyzm tybetański w dialogu z chrześcijaństwem
18:25-18:50 Lic. Dawid Rogacz (UAM), Ramy dialogu chrześcijańsko-buddyjskiego
18:50-19:15 Mgr Natalia Stala (UMCS), Kwestia uniwersalizmu jogi klasycznej

19:15 – zamknięcie pierwszego dnia obrad


27 kwietnia (niedziela) sala D, budynek E


Blok VII Dialog w obrębie chrześcijańskiej filozofii i aksjologii – moderacja Mgr Bartosz Lampkowski


9:35-10:00 Mgr Marta Turkot (UW), Dialog między religijnym a świeckim – religia w nowoczesnym społeczeństwie zachodnim w ujęciu porównawczym koncepcji komunitariańskich
10:00-10:25 Maria Walczak (UJ), Koniec teodycei? Problem cierpienia w filozofii Emmanuela Lévinasa
10:25-10:50 Mgr Grzegorz Wiończyk (UŚ), Chrześcijaństwa dialog ze (swoją) współczesnością
10:50-11:15 Mgr Katarzyna Szkaradnik (UŚ), Aporie dialogu (nie tylko) międzyreligijnego w myśli Gianniego Vattimo
11:15-11:40 Mgr Bogdana Bogusławska-Dobosz (UAM), Czy istnieje dialog między systemami? Reprezentacje semantyczne języka Kościoła rzymskokatolickiego w polemice na temat wartości życia ludzkiego w świetle teorii Niklasa Luhmanna

11:40-12:00 Przerwa

Blok VIII Dialog międzyreligijny w naukach społecznych – moderacja Dr Juliusz Iwanicki

12:00-12:25 Dr Andrzej Molenda (UJ), Religia jako mechanizm obronny – możliwe trudności z dialogiem
12:25-12:50 Dr Kinga Lisowska (UWM), Aspekty nieformalnej edukacji religijnej podstawą do dialogu międzykulturowego społeczności lokalnej Warmii i Mazur oraz jej kontaktów z ludnością pogranicza Polski – na przykładzie działalności organizacji pozarządowych
12:50-13:15 Mgr Karolina Tracewicz (UWM), Wychowanie do dialogu w nowej „Podstawie programowej” dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
13:15-13:40 Mgr Barbara Nowicka (IKE UAM), Kulturowy wymiar dialogu polsko-żydowskiego w oczach młodzieży szkolnej

13:40-15:10 Przerwa obiadowa

Blok IX Dialog między nauką a religią – moderacja Mgr Damian Kokoć

15:10-15:35 Dr Mirosław Twardowski (UR), E. O. Wilsona poglądy na relację nauka-religia
15:35-16:00 Mgr Grzegorz Iwanicki, Mgr Monika Widz (UMCS), Inspiracja, konflikt, dialog – wpływ badań z zakresu astronomii na relacje między nauką a religią
16:00-16:25 Lic. Marek Błaszczyk  (UAM), Nauka czy religia? Problem dialogiczności
16:25-16:50 Dr Juliusz Iwanicki (UAM), Wychowanie świeckie a wychowanie religijne – możliwości dialogu

16.50-17.10 Przerwa

Blok X Problemy dialogu w rzymskim katolicyzmie – moderacja Mgr Sylwia Wachulak

17:10-17:35 Mgr Artur Jemielita (UW), Dialog wyznaniowy między mariawitami, a rzymskokatolikami – co łączy, co dzieli?
17:35-18:00 Katarzyna Kotlińska (UR), Dialog międzyreligijny i międzykulturowy jako wyzwanie dla Kościoła Katolickiego wobec współczesnych ruchów migracyjnych
18:00-18:25 Mgr Mateusz Opaliński (UŁ), Dialog między Kościołem rzymskokatolickim a władzami PRL w latach 1970–1980 na przykładzie diecezji łódzkiej
18:25-18:50 Mgr Joanna Brodniewicz (UAM), Katolicy w dialogu – sytuacja Kościoła katolickiego w Republice Czeskiej w świetle badań statystycznych
18:50-19:15 Mgr Anna Piątek (UW), Różne ujęcia dialogu międzyreligijnego we współczesnej poezji hebrajskiej

19:15 – oficjalne zakończenie i podsumowanie konferencji
stat