Skip to Content

Program konferencji "Religia a procesy społeczne"

Miejsce obrad:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filozofii, Sala 215, bud. C (drugie piętro), ul. Szamarzewskiego 89, Poznań


9:00-9:10 - otwarcie konferencji - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Zbigniew Drozdowicz

Sekcja I - Religie wobec procesów sekularyzacji (moderacja: dr Sławomir Sztajer)
9:10-9:30 - dr Damian Kokoć (PKR), Islam a sekularyzacja. Kilka uwag historycznych
9:30-9:50 - dr Rafał Ilnicki (UAM), Popkultura i postsekularyzm. W stronę ludycznego ponownego zaczarowania świata
9:50-10:10 - mgr Piotr Popiołek (UPJPII), Projekty społeczne w dyskursie postsekularnym
10:10-10:30 dyskusja
10:30-11:00 przerwa

Sekcja II Procesy społeczno-kulturowe w religiach świata (moderacja: dr Rafał Ilnicki)
11:00-11:20 Magdalena Cyran (UJ), Radykalizacja nastrojów w społeczności sikhijskiej po 1947 roku
11:20-11:40 mgr Veronika Klimova (UAM), Proces dejudaizacji w karaimizmie na przykładzie pracy Ananiasza Zajączkowskiego
11:40-12:00 Wojciech Oronowicz (UJ), Klitoridektomia w perspektywie społecznej i religijnej (przeniesiony)
12:00-12:15 dyskusja
12:15-12:30 przerwa

Sekcja III Religia a polityka i życie publiczne (moderacja: dr Damian Kokoć)
12:30-12:50 mgr Sylwia Wachulak (UAM), Medialny wizerunek uchodźcy – brutalna prawda czy niebezpieczna manipulacja?
12:50-13:10 Agata Machcewicz (UW), Publiczne i prywatne. Luterańska genealogia kluczowej dychotomii myśli liberalnej
13:10-13:25 dyskusja
13:25-14:30 obiad

Sekcja IV Między alternatywną a chrześcijańską tożsamością (moderacja: Konrad Kośnik)
14:30-14:50 mgr Anna Mazurek (KUL), Poszerzenie pojęcia religii na przykładzie fiction based religion
14:50-15:10 mgr Marcin Mleczak (UJ), Narodowy katolicyzm jako podstawa ideologiczna Hiszpanii frankistowskiej
15:10-15:30 mgr Joanna Dworzecka (UAM), Rola katolicyzmu w konstruowaniu tożsamości narodowej Polaków i Białorusinów na współczesnej Białorusi
15:30-15:45 dyskusja
15:45-16:00 przerwa


Sekcja VI Psychologiczno-kulturowe procesy w religiach (moderacja: mgr Sylwia Wachulak)
16:00-16:20 mgr Łukasz Rzepka (UPJPII), Spotkanie monoteizmów - kobieca przestrzeń porozumienia
16:20-16:40 Kornelia Chojecka (UMCS), Religia a kultura w społeczeństwie polskim i amerykańskim - w świetle analiz socjologiczno-historycznych oraz badań empirycznych
16:40-17:00 Konrad Kośnik (UAM), Duchowość współczesnych rodzimowierców słowiańskich. Perspektywa psychologiczna
17:00-17:20 Maciej Rogalski (UPJPII), Religia i polityka? Czy te dwie sfery można pogodzić? - próba ujęcia relacji polityki i religii w nauczaniu św. Jana Pawła II i bpa Albina Małysiaka (przeniesiony)
17:20-17:35 dyskusja
17:35 - zakończenie konferencji
stat