Skip to Content

Prawosławna cerkiew konkatedralna pw. św. Mikołaja w Poznaniu – z dziejów prawosławia w stolicy Wielkopolski. 90 lat poznańskiej cerkwi (1924-2014)

Cerkiew w Poznaniu jest konkatedrą diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wraz ze swoją parafią należy do dekanatu Łódź, który składa się łącznie z czterech parafii. Parafia poznańska licząca około 120 wiernych jest obok kaliskiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu symbolem obecności Kościoła prawosławnego w Wielkopolsce. Proboszczem parafii poznańskiej jest o. mitrat Paweł Minajew.
Poznańska cerkiew prawosławna znajduje się przy ulicy Marcelińskiej 20, została erygowana 13 kwietnia 1924 r. z myślą o żołnierzach konfesji prawosławnej, którzy przebywali w pobliskich koszarach oraz o uchodźcach porewolucyjnych osiedlonych w okolicach stolicy Wielkopolski. Konsekracji świątyni dokonał św. Bazyli Martysz, ówczesny naczelny kapelan prawosławnego Wojska Polskiego. Cerkiew pw. św. Mikołaja od samego początku i przez wiele dekad była drewniana, dopiero w latach 80-tych XX wieku przeprowadzono prace remontowe i odpowiednią przebudowę nadając świątyni dzisiejszy wygląd.
Autor w swoim wystąpieniu rozwinie trzy zagadnienia:

1)    Prawosławie – krótki rys historyczny z uwzględnieniem Kościoła prawosławnego w Polsce.
2)    Dzieje prawosławia w Poznaniu.
3)    Cerkiew pw. św. Mikołaja w Poznaniu – historia i współczesność.  

Zważywszy, że w roku 2014 r. cerkiew pw. św. Mikołaja w Poznaniu obchodzi jubileusz 90-lecia swojego istnienia jest to sprzyjająca okoliczność, aby bliżej przyjrzeć się historii prawosławia w Poznaniu.

Mateusz Hurysz
stat