Skip to Content

Popkulturowa kontrsekularyzacja? Blogosfera chrześcijańska w Polsce

W referacie zaproponowane zostaną teoretyczne narzędzia i definicje, które mogą precyzyjniej uchwycić wybrany problem. Omówione zostaną kategorie kultury chrześcijańskiej, popkultury religijnej, inkluzji i ekskluzji czy kontrsekularyzacji. Znaczna część współczesnej aktywności społecznej, w tym religijnej, przeniosła się obecnie do Internetu. Fenomenem trwającym od blisko dekady są różnorodne blogi chrześcijańskie, także w polskich zasobach sieciowych. Blogi te są bardzo zróżnicowane, ale celem większości z nich jest szerzenie idei religijnych bądź twórczy namysł nad nimi, często w niekonwencjonalny sposób. Niekiedy także pojawia się krytyka niektórych idei eklezjologicznych. Oprócz "tradycyjnych" wpisów, istnieje także bogaty materiał videoblogowy i memowy, który również ilustruje ich potencjał (pop)kulturotwórczy. Wydaje się, że uchwycenie współczesnych przemian religijności chrześcijańskiej, szczególnie wśród młodzieży i młodych dorosłych jest już niemożliwie bez odniesienia się do tych zjawisk blogowych. W wystąpieniu metodą case studies przedstawione zostaną różne przykłady i egzemplifikacje polskiej blogosfery chrześcijańskiej z próbą własnej interpretacji badawczej.
stat