Skip to Content

Nurty pedagogiki religii. Cz. 1 - ujęcia konfesyjne

    Wystąpienie jest pierwszą częścią kilkuetapowego projektu badawczego. Celem projektu jest przeanalizowanie statusu pedagogiki religii w jej związkach z religioznawstwem.
    W pierwszej części zostanie dokonany przegląd koncepcji pedagogiczno-religijnych w obrębie stanowisk konfesyjno-chrześcijańskich. Zanalizowane zostaną stanowiska pedagogiki neotomistycznej, personalistycznej oraz edukacje religijne uprawiane w wybranych zakonach (jezuici, franciszkanie). Zostanie również przedstawiona protestancka i hermeneutyczna tradycja uprawiania pedagogiki religii, uwzględniająca dorobek niemieckiej filozofii kultury.
    W kolejnych częściach projektu planowane jest przedstawienie laickich koncepcji edukacji religijnych, wypracowanych w okresie PRL oraz zagranicznych modeli edukacji religijnej (szczególnie w krajach anglosaskich – Wielka Brytania i USA).

Juliusz Iwanicki
stat