Skip to Content

Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym - program

Program konferencji
„Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym”
24 maja (piątek) sala B, budynek E
9:00 – otwarcie konferencji – Dziekan WNS UAM, prof. Zbigniew Drozdowicz

Blok I Nowe ruchy religijne w Polsce – moderacja Mgr Rafał Ilnicki
9:15-9:40 Dr hab. Jacek Sieradzan, UwB, Pastafarianizm: religia czy parodia religii?
Wokół odmowy uznania przez ministra M. Boniego pastafarian za wspólnotę religijną
9:40-10:05 Mgr Karolina Maria Kotkowska, UŚ, Wpływ myśli Jan Stachniuka w na
kształt polskiego neopogaństwa
10:05-10:30 Mgr Małgorzata Alicja Dulska, UJ, Stowarzyszenie Eleusis jako przykład
funkcjonowania NRR w I połowie XX wieku
10.30-10.45 Przerwa

Blok II Nowe ruchy religijne w perspektywie społecznej– moderacja Mgr Beata
Włodarska
10:45-11:10 Mgr Monika Gruba, UR, Od kultu Magna Mater po Wicca – duchowość
natury w kontekście emancypacji kobiet
11:10-11:35 Mgr Ewelina Marta Mączka UW-M, Amerykańskie hoodoo jako nowa
forma religijności
11.35-12.00 Mgr Kamil Lipiński, UAM, Rewizja postulatu repatriacji na przykładzie
ruchu Rastafari
12:00-12:20 Przerwa

Blok III Wpływ orientalnych i wschodnich nowych ruchów religijnych na
kulturę europejską – moderacja Mgr Adam Pietrzykowski
12:20-12:45 Mgr Michał Płóciennik Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w
Krakowie/Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Trans-buddyjski
(zachodni?) zen- między tradycją a nowym ruchem religijnym
12:45-13:10 Mgr Mateusz Karaś, UAM, Buddyzm jako nowy ruch religijny na
zachodzie
13:10-13:35 Dawid Rogacz, UAM, Misja Ramakriszny jako nowy ruch religijny
13:35-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-16:30 – spotkanie z przewodniczącą Poznańskiej Gminy Żydowskiej Alicją
Bromberg-Kobus oraz redaktorem Baptystycznego Przeglądu Teologicznego Prof.
Krzysztofem Brzechczynem – Nowe perspektywy religijne w judaizmie i
chrześcijaństwie – moderacja Mgr Juliusz Iwanicki
16:30-17:00 przerwa

Blok IV Nowe zjawiska religijne w obrębie chrześcijaństwa – moderacja Mgr
Juliusz Iwanicki
17:00-17:25 Mgr Magdalena Wasielewska, UKW, Europejskie Spotkania Młodych
szansą na zjednoczenie chrześcijan?
17:25-17:50 Mgr Justyna Krasowska, UR, Nowych ludzi plemię. Rycerze Chrystusa
Króla nowy ruch religijny w obrębie Kościoła Rzymsko-Katolickiego?
17:50-18:15 Lic. Kornelia Kołupajło, UAM, Próba opisania istoty nowych ruchów
religijnych na podstawie fenomenu nawrócenia św. Edyty Stein
18:15 – zamknięcie pierwszego dnia obrad
25 maja (sobota) sala nr 215, budynek C

Blok V Socjologiczne ujęcie nowych ruchów religijnych – moderacja Mgr
Beata Włodarska
09:00-09:25 Dr Kamil M. Kaczmarek, UAM, Sekty w perspektywie teorii ewolucji
religii
09:25-09:50 Lic. Paweł Mańkowski, UAM, Nowe ruchy religijne - ich tożsamość,
znaczenie dla partycypacji, państwa i obywateli.
09:50-10:15 Dominik Arkuszewski, UG, UAM, Religijny Brikolage: konstrukcja
religijnego przedstawienia w nabożeństwach i życiu codziennym wspólnoty Fioletowego
Płomienia
10:15-10:35 przerwa

Blok VI Techniczne i scjentystyczne konteksty nowych ruchów religijnych –
moderacja Mgr Damian Kokoć
10:35-11:00 Mgr Aleksnadra Kiżewska, UAM, Nowe Ruchy Religijne w
cyberprzestrzeni
11:00-11:25 Mgr Rafał Ilnicki, UAM, Rytualne wykorzystanie techniki w nowych
ruchach religijnych i ezoterycznych
11:25-11:55 Lic. Dorota Chwal, UAM, Scjentologia: religia XXI wieku?
11:55-12:15 przerwa

Blok VII Nowość i innowacyjność nowych ruchów religijnych cz. 1 –
moderacja Mgr Sylwia Wachulak
12.15-12.40 Dr Sławomir Sztajer, UAM, Innowacje religijne w nowych ruchach
religijnych
12.40-13.05 Mgr Juliusz Iwanicki, UAM, Procesy sekularyzacji a nowa religijność
13.05-14.30 przerwa obiadowa

Blok VIII Nowość i innowacyjność nowych ruchów religijnych cz. 2 –
moderacja Mgr Juliusz Iwanicki
14.30-14.55 Mgr Damian Kokoć, UAM, Islam pierwotny – nowy ruch religijny?
14.55-15.20 Mgr Mateusz Nowicki, UJ, Joke religions jako nowy typ współczesnej
(anty)religijności.
15.20-15.40 przerwa

Blok IX Nowe ruchy religijne współcześnie – moderacja Mgr Damian Kokoć
15.40-16.05 Mgr Alicja Rudnicka, UG, Neoszamanizm – kontynuacja tradycyjnego
szamanizmu czy początek nowej duchowości?
16.05-16.30 Mgr Sylwia Wachulak, UAM, Nurty sufickie we współczesnym świecie
16.30-16.55 Mgr Arkadiusz Krawcewicz, USz, Rozwój tradycjonalizmu w Kościele
katolickim w okresie pontyfikatu Benedykta XVI (2005-2013)
16:55 - zamknięcie konferencji
stat