Skip to Content

Koran. Rola Świętaj Księgi w życiu muzułmanów

    Muzułmanie wierzą, iż Koran zawiera autentyczne słowa Boga, które za sprawą objawienia zostały przekazane Prorokowi Muhammadowi. Sama nazwa Koran pochodzi od pierwszego słowa anioła Gabriela do Muhammada – qur-an, co oznacza „recytuj”, „głoś”. Przez pierwsze lata istnienia założonej przez Proroka wspólnoty muzułmańskiej, Koran funkcjonował w formie ustnej. Dopiero później z obawy przed utratą pełni przekazu, postanowiono go spisać. Niemniej jednak recytacja Koranu, w szczególności w języku arabskim stanowi zasadniczy element życia pobożnego muzułmanina.
    Objawiony przez Boga przekaz nie podlega żadnym zmianom, jednak ze względu na fakt, iż opiera się na nim życie wspólnotowe muzułmanów, wymaga on interpretacji, zarówno językowej, jak i alegorycznej. W związku z tym powstają szkoły różniące się sposobem interpretacji, co w konsekwencji prowadzi do braku całkowicie jednolitej wykładni obowiązującej wszystkich muzułmanów. Dlatego też problematyczne pozostają pewne rozstrzygnięcia dotyczące życia duchowego czy społecznego, np. w odniesieniu do sytuacji kobiet czy sposobu traktowania innowierców.
    Niezaprzeczalne jednak pozostaje, iż Koran, Święta Księga muzułmanów ma fundamentalne znaczenie dla całego świata islamu jako religii i cywilizacji. Zawarte w nim objawienie, a także sama forma Koranu stanowią podstawę wszystkich elementów islamu: jego prawa, ustroju społecznego, politycznego i religijnego, kultury, nauki i sztuki.

Sylwia Wachulak
stat