Skip to Content

Kontakt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89
budynek AB, s. 61

Opiekun Konwersatorium

dr Sławomir Sztajer
tel. 618292219

Zespół projektu

dr Damian Kokoć

Koordynator konferencji

dr Juliusz Iwanicki

Koordynator wydarzeń naukowych

dr Rafał Ilnicki

Webmaster

mgr Adam Pietrzykowski
stat