Skip to Content

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Religia a procesy społeczne"

Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze
Koło Psychologii Religii UAM
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "RELIGIA A PROCESY SPOŁECZNE"

organizowanej w dniach 22 kwietnia 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89


Współczesne społeczeństwa podlegają zróżnicowanym przemianom, zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Pozorna stabilność i optymizm Fukuyamowskiej epoki „końca historii” wydaje się, że należy już do odległej przeszłości. Przedłużający się kryzys gospodarczy w Europie, napływ ponad miliona uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu w 2015 roku, zagrożenie zamachami terrorystycznymi nie pozostaje bez oddźwięku na życie społeczeństw zachodnich. Jednocześnie pauperyzacji ulegają niektóre grupy i klasy społeczne, z niepewnością spoglądające w przyszłość. Redystrybucja zasobów w świecie jest nadal palącym i narastającym problem, co zauważył w ostatniej „ekologicznej” encyklice Laudatio Si Papież Franciszek. Nierozstrzygnięty pozostaje spór o sekularyzację, choć wydaje się, że ostatnie nowe raporty zaczynają potwierdzać hipotezę stopniowej i pełzającej laicyzacji w Polsce, szczególnie w odniesieniu do indywidualnych postaw moralnych młodzieży
Religia nie oznacza tylko konkretnych miejsc sakralnych, czy zbioru rytuałów odprawianych w dużej grupie. Przemyślenia metafizyczne i egzystencjalne, pytania o Boga i przemijalność jednostki są nieobce każdej osobie, zastanawiającej się nad swoim życiem. Również osoby zaangażowane w życie publiczne, pozostając przy świeckim systemie wartości, jak pokazywali polscy filozofowie religii (Z. Mikołejko, L. Kołakowski) mogą być wrażliwe na język i figury religijne. Jednocześnie w tradycyjnych badaniach religioznawczych dobrze już są wykazane związki religii z takimi elementami procesów społecznych jak: społeczeństwo (Durkheim), gospodarka i ustroje państwowe (Weber), czy cywilizacja (Toynbee). Relacje te wymagają dalszego pogłębienia, szczególnie w świetle ponowoczesnego skomplikowania się procesów kulturowych w świecie zachodnim, jak i dużego chaosu aksjologicznego, podważającego fundamenty „kryształowego pałacu”, którego koniec wieszczył Sloterdijk. Dynamika dyfuzji społeczno-kulturowych, z jednoczesnym kryzysem komunikacji społecznej i narastającą tendencją do polaryzacji społeczeństwa w Polsce, jak i na świecie wskazuje na podstawowe osie konfliktów społecznych, takie jak: globalizm-regionalizm, sekularyzm-fundamentalizm, elitaryzm-egalitaryzm itd. Bez wątpienia religie nadal są istotnym elementem współczesnej kultury i społeczeństwa. Zapraszamy do rozważenia, w jakim sensie można dziś mówić o różnorodnych powiązaniach między religią a procesami społecznymi, jak wzajemnie one na siebie oddziałują, jakie efekty niosą dla siebie?

Proponowane obszary problemowe:

Religia a przemiany społeczno-kulturowe
Religia a problemy polityczne
Religia a dynamika duchowości i nowych ruchów religijnych
Religia a procesy edukacyjne
Religia a procesy sekularyzacyjne
Separacja i integracja w religiach
Radykalizm i liberalizm w religiach,
Konflikty i migracje w religiach

Jesteśmy otwarci na inne propozycje interesujących tematów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych obszarów humanistycznych i społecznych: religioznawców, kulturoznawców, psychologów, socjologów, filozofów, teologów, historyków, antropologów, pedagogów i przedstawicieli innych nauk, zainteresowanych problemem procesów społecznych w religiach. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków) należy przesłać do 13 kwietnia 2016 r. pocztą elektroniczną na adres: konferencja.pkr@gmail.com. (Formularz do pobrania na dole strony)
Po zaakceptowaniu abstraktów prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej (przeznaczona będzie na pokrycie kosztów publikacji) w wysokości 100 zł - studenci i doktoranci oraz 150 zł – pracownicy. Numer konta i termin wpłaty podamy w osobnym mailu.

Organizatorzy przewidują publikację wybranych artykułów pokonferencyjnych w recenzowanym czasopiśmie „Humaniora”, wydawanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - http://humaniora.amu.edu.pl/ oraz monografii zbiorowej.
Warunkiem publikacji jest otrzymanie pozytywnej recenzji, zgodnie ze standardami obowiązującymi w czasopismach naukowych. W przypadku negatywnej recenzji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Komitet organizacyjny: dr Juliusz Iwanicki (sekretarz), dr Sławomir Sztajer, dr Damian Kokoć, dr Rafał Ilnicki, mgr Sylwia Wachulak, mgr Mateusz Deker, mgr Adam Pietrzykowski, mgr Beata Krystkowiak, Konrad Kośnik

Patronat: Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM


PROGRAM KONFERENCJI

ZałącznikWielkość
Formularz Religia a procesy społeczne.doc28.5 KBstat