Skip to Content

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Religia w czasie i przestrzeni"

Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze działające przy Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych oraz Koło Psychologii Religii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

w ramach 40-lecia obchodów istnienia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w
VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej


RELIGIA W CZASIE I PRZESTRZENI


organizowanej w dniach 17-18 kwietnia 2015 r.
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89


    Rozważania na temat istnienia religii w czasie i przestrzeni należą do klasycznych osiągnięć religioznawstwa i fenomenologii religii. Prace Mircea Eliadego oraz innych badaczy religii przybliżyły do zrozumienia natury i specyfiki świętego czasu, odmiennego od czasu doczesnego. Religie nie mogłyby również istnieć bez miejsc kultu oraz świętych miejsc, będących najczęściej ich symbolami, takimi jak Jerozolima, Mekka czy Benares. Cykl życia wyznawców porządkują różne kalendarze religijne, a powodzenie rytuałów zależy od odpowiedniego dobrania miejsca i czasu w danym porządku transcendentnym.
    Religie powstają oraz umierają. Wiele religii, niegdyś wpływowych, obecnie należy do martwych religii historycznych, których próby wskrzeszania zdarzają się na przykład w ramach neopogańskich kultów. Nie jest przesądzony, w obliczu procesów sekularyzacji, los współczesnych religii, z których wiele może w przyszłości zaniknąć. Dynamiczna jest ontologia religii w przestrzeni publicznej oraz medialnej – to co dziś jest powszechnie widoczne, jutro może nie istnieć. Jeśli jednak człowiek jest z natury bytem społecznym jako homo religiosus, to przestrzeń religijna nie znosi próżni - zatem generuje nowe religie albo wprowadza nowe jakości w starych religiach.
    Sądzimy zatem, że refleksja nad istotą religii w czasie i przestrzeni jest zasadna. Proponujemy następujące punkty problemowe:

•    narodziny religii
•    tanatologia religii
•    religijne święta, święte dni
•    czas święty a czas świecki
•    czas linearny a czas cykliczny w religiach
•    czas wewnętrzny a czas zewnętrzny w religiach
•    filozofie czasu i przestrzeni a religie
•    psychologia czasu i przestrzeni a religie
•    religia jako sfera uczasowiania ludzkiego życia
•    powstanie i koniec świata w religiach
•    przyszłość religii
•    święte miejsca w religiach
•    święta przestrzeń, święty kosmos w religiach
•    geografia religii świata
•    przestrzeń wirtualna a religie
•    przestrzeń publiczna a religie
•    rola przestrzeni w praktykach religijnych
•    religie i walka o przestrzeń
•    sacrum i profanum – granice i przenikania
•    przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna doświadczenia religijnego
•    mistycyzm jako religijność osadzona poza czasem i przestrzenią
•    religijna a naukowa wizja czasu i przestrzeni


Jesteśmy otwarci na Państwa inne propozycje interesujących tematów.

PROGRAM KONFERENCJI


WARUNKI UCZESTNICTWA:

    
    Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych obszarów humanistycznych i społecznych: religioznawców, kulturoznawców, psychologów, socjologów, filozofów, teologów, historyków, antropologów, pedagogów i przedstawicieli innych nauk, zainteresowanych problemem czasu i przestrzeni w religiach. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków) należy przesłać do 20 marca 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: konferencja.pkr@gmail.com.
    Po zaakceptowaniu abstraktów prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej (przeznaczona będzie na pokrycie kosztów publikacji) w wysokości 160 zł - studenci i doktoranci oraz 200 zł – pracownicy. Opłatę należy wnieść do 5 kwietnia 2015 r. na wskazany poniżej numer konta:

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

W tytule przelewu prosimy pisać „cel subkonta /K00000504/”.

    Organizatorzy przewidują publikację wybranych  artykułów pokonferencyjnych w recenzowanym czasopiśmie „Humaniora”, wydawanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - http://humaniora.amu.edu.pl/.
    Artykuły prosimy nadsyłać do 21 maja 2015r.  Warunkiem publikacji jest otrzymanie pozytywnej recenzji, zgodnie ze standardami obowiązującymi w czasopismach naukowych.

Patronat:

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz

Polskie Towarzystwo Religioznawcze


Komitet organizacyjny:

Sekretarz konferencji: dr Juliusz Iwanicki

Organizatorzy: dr Sławomir Sztajer, mgr Damian Kokoć, dr Rafał Ilnicki, mgr Sylwia Wachulak, mgr Bartosz Lampkowski, mgr Mateusz Deker, mgr Miłosz Wiśniewski, dr hab. Andrzej Pankalla, Konrad Kośnik, Krzysztof Chojnacki, Szymon Pawelka

ZałącznikWielkość
Formularz Religia w czasie i przestrzeni UAM.doc28.5 KBstat