Skip to Content

Religia a tajemnica

Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze


zaprasza na


III Ogólnopolską Konferencję Naukową


Religia a tajemnica


1-2 czerwca 2012 roku, Poznań


 

Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 89

 

organizowaną przy Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

            W ramach konferencji proponujemy zająć się szeroko rozumianymi związkami między religią a tajemnicą, w wielu kontekstach i wymiarach. Tajemnica leży od samego początku u podstaw genezy religii, a także przeżyć religijnych. W tym sensie wpisuje się ona na stałe do dialektyki tajemnicze-jawne, które pozwala różnicować wewnętrznie religię. Podstawowe kwestie metafizyczne i społeczne skupiają się właśnie wokół tego zagadnienia. Czy tajemnica w religii jest dziś zagrożona? Czy zmieniła się jej forma? Z pewnością te pytania wyznaczają horyzont naszego zainteresowania, dotyczą one bowiem źródła, istoty, przejawów tajemnicy pojmowanej na sposób religijny.

            Religia jako tajemnicze, fascynujące i zarazem budzące bojaźń numinosum jest istotnym elementem historycznej i współczesnej kultury. Jednak w przestrzeni czasu, ewolucji kultury, jest ono zmienne. Z pewnością różne kultury wykształciły własne sposoby „radzenia sobie” z tajemnicą – dotyczy to zarówno metod ich oswajania, jak i ochrony tajemnicy, która pełni często centralną rolę w poszczególnych religiach.

            Religie także próbują wyjaśnić człowiekowi to co niezrozumiałe, tajemnicze i transcendentne. Z drugiej strony tajemnice religijne zmieniały się i ewoluowały na przestrzeni dziejów. Religie racjonalizowały się, ale i ponownie „zaczarowywały”. Wydaje się więc, że tajemnica jest wciąż integralnym elementem religii. Jaka to jednak tajemnica/tajemnice? Czy chodzi o ukryty wymiar religii, swoistą religię w religii, na wzór mistycyzmu, gnozy, okultyzmu? Czy tajemnica jest czymś pozytywnym, czy negatywnym? Może ona bowiem służyć jako zarówno wzniosłym celom, jak i być przedmiotem uwarunkowań dotyczących relacji wiedza-władza. Należy także tą relację dookreślić poprzez odniesienie się do wpływu technologii na rzeczywistość, które umożliwiają produkcję obrazów, przesyłanie ogromnej ilości danych. Czy w sytuacji medialnego przesytu informacjami jest jeszcze możliwa jakaś tajemnica w źródłowym sensie możliwa do zachowania? Stawiając te pytania zachęcamy zarówno do eksploracji problematyki tajemnicy w religii w odniesieniu do przeszłości, jak i teraźniejszości. Oczekujemy także na jej rozwinięcia dotyczące przyszłości tajemnicy (w) religii.

            Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli wszystkich dyscyplin humanistycznych i społecznych: religioznawców, kulturoznawców, filozofów, teologów, historyków i przedstawicieli innych nauk. Jesteśmy także otwarci na przekrojowe i paradygmatyczne inter- i transdysycplinarne podejścia formułowane przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów..

 

Chcielibyśmy zaproponować do dyskusji między innymi następujące problemy:

 

Tajemnica religijna a naukowe badanie religii

Tajemnica religijna jako rezultat mistyfikacji

Jak media techniczne zmieniają sposób myślenia o tajemnicy w religii?

Symbol i metafora jako środki służące obcowaniu z tajemnicą religijną

Czy tajemniczość jest atrybutem rzeczy świętych?

Rola stowarzyszeń tajemnych w życiu religijnym/tajemniczość misteriów

Sposoby językowego wyrażania tajemnicy

Tajemnice zapomnianych wspólnot religijnych

Bóg jako tajemnica

Tajemnica śmierci

Czy każdy może zrozumieć tajemnice religii?

Czy zracjonalizowane religie tracą tajemnice?

Tajemne słowa/znaki/symbole w religii/mistyce/duchowości

 

Powyższa lista nie wyczerpuje zagadnień, które pragniemy poruszyć. Zachęcamy do przesyłania własnych propozycji.

 

Opłata organizacyjna: 150 zł.

Wpłaty po zaakceptowaniu abstraktów proszę kierować na konto:

Centrum Badań Interdyscyplinarnych

PKO BP I Oddział w Poznaniu

23 1020 4027 0000 1102 0417 0288

ul. Biegańskiego 30 A

60-682 Poznań

 

Ważne terminy:

 

6 maj – termin przesłania proponowanych abstraktów wystąpień (do 500 znaków)

8 maj – ogłoszenie programu konferencji

20 maj – ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej (150 zł).

1-2 czerwca – konferencja

30 czerwca – termin przesłania artykułów do publikacji (do 20 000 znaków)

 

Warunkiem publikacji jest otrzymanie pozytywnej recenzji artykułu.

 

Kontakt: konferencja.pkr@gmail.com

 

Osobom spoza Poznania organizatorzy zapewniają pomoc w znalezieniu noclegu.

 

Komitet organizacyjny:

mgr Rafał Ilnicki (sekretarz naukowy)

mgr Juliusz Iwanicki (sekretarz organizacyjny)

mgr Damian Kokoć

mgr Adam Pietrzykowski

mgr Beata Włodarska

stat