Skip to Content

Religia - Nauka - Kultura

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Badań Interdyscyplinarnych

mają zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencją naukową


Religia - Nauka - Kultura

która odbędzie się w Poznaniu w dniach 12-13 listopada 2010 r.

Konferencja poświęcona jest kwestiom związanym z religią i nauką jako dziedzinami kultury. Zestawienie tych dwóch zasadniczo różnych form aktywności kulturotwórczej ma na celu uwidocznienie specyfiki zarówno religii, jak i nauki, specyfiki, która nie zawsze jest wyraźnie dostrzegana wówczas, gdy religia i nauka stanowią przedmiot odrębnych refleksji. Jednocześnie zadaniem konferencji jest ujęcie nauki oraz religii w kontekście kultury jako całości, zbadanie kulturowych konsekwencji związanych z rozwojem nauki i przemianami religijności, charakterystyka odmiennych form racjonalności konstytuujących obie formy ludzkiego działania. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do uczestnictwa zapraszamy filozofów, kulturoznawców, religioznawców, socjologów oraz przedstawicieli innych dziedzin zainteresowanych powyższą tematyką.

Sugerowane zagadnienia:
- problem racjonalności nauki;
- racjonalność przekonań i działań religijnych;
- religia jako przedmiot badań naukowych - problemy metodologiczne i ideowe;
- kulturowe konsekwencje przemian religijności;
- nauka a religia: konflikt, zgodność, rozłączność;
- współczesne spory o obecności religii w życiu publicznym;


Praktyczne informacje:

Miejsce obrad: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

Czas obrad: 12-13 listopada 2010

Opłata konferencyjna: 300 PLN

Termin zgłaszania abstraktów: 30 września 2010

Termin uregulowania opłaty konferencyjnej: 15 października 2010

Termin przesyłania tekstów do druku: 5 grudnia 2010

Konto konferencji: Centrum Badań Interdyscyplinarnych PKO BP I O/Poznań 23 1020 4027 0000 1102 0417 0288

Strona internetowa konferencji: www.ratio.amu.edu.pl

Kontakt: Biuro konferencji "Religia - Nauka - Kultura" ul. Szamarzewskiego 89c, pok. 2, 60-568 Poznań ; tel. 61 829 21 09 e-mail: ratio@amu.edu.pl
stat