Skip to Content

Religia a metoda

Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze oraz Koło Naukowe Psychologii Religii UAM zapraszają na Ogólnopolską konferencję naukową „Religia a metoda”, która odbędzie się w dniach 23-24.05.2014 na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Konferencja dotyczyć będzie interdyscyplinarnej refleksji nad metodą poznawania i badania przejawów ludzkiej religijności w ujęciu takich dziedzin, jak religioznawstwo, psychologia, filozofia, socjologia czy kulturoznawstwo oraz próby spojrzenia na religię w kategoriach epistemologicznych jako na metodę poznawania rzeczywistości przez człowieka.

Zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Proponujemy następujące zagadnienia, które oczywiście nie wyczerpują listy tematów, w związku z czym zachęcamy do składania własnych propozycji:
- Nowe podejścia w badaniach nad religiami
- Problem przedmiotu i metody w religioznawstwie
- Pojęcie religii – problem definiowania i operacjonalizacji
- Empiryczne a filozoficzne sposoby badania religii
- Redukcjonizm i antyredukcjonizm w badaniach religioznawczych
- Metodologia ilościowa a jakościowa w badaniach nad religią
- Metodologiczna odrębność religioznawstwa?
- Interdyscyplinarność, multidyscyplinarność i transdyscyplinarność religioznawstwa
- Wykorzystanie osiągnięć nauk przyrodniczych we współczesnym religioznawstwie
- Różnice metodologiczne poszczególnych dziedzin nauki badających religię
- Zróżnicowanie zjawisk religijnych a religijne „uniwersalia” oraz stosowane do ich badania narzędzia poznawcze
- Krytyka pojęcia religii we współczesnych badaniach nad religiami
- Dawne i współczesne teorie religii
- Religia jako system epistemiczny
- Adekwatność i aktualność religijnej wizji rzeczywistości

Przewidujemy recenzowaną publikację pokonferencyjną.


Program konferencji


Termin przysyłania abstraktów (do 500 słów): 27.04.2014
Ogłoszenie listy uczestników: 6.05.2014
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 18.05.2014

Opłata konferencyjna:
-pracownicy naukowi 150 zł
-studenci i doktoranci 75 zł.

Numer konta 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule wpłaty prosimy podawać "cel subkonta /K00000469/"

Wstęp wolny dla słuchaczy.

Zgłoszenia wraz z formularzem prosimy przesyłać na adres: religia.metoda@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy: http://knpr.uam.eccp.pl/wp-content/uploads/2014/01/Formularz-zgłoszeniowy-Religia-a-metoda.doc
stat