Skip to Content

Religia a dialog


Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze
działające przy Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w

V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej


RELIGIA   A   DIALOG


organizowanej w dniach 26-27 kwietnia 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89


Program konferencji


Dialog rozumiany jako rozmowa jest istotnym elementem w funkcjonowaniu człowieka w świecie. Bez dialogu nie można mówić o porozumiewaniu się, więziach interpersonalnych, rozwoju życia społecznego, kulturowego czy też religijnego. Dzięki dialogowi możliwa jest wymiana poglądów wraz z chęcią poszukiwania wspólnego rozstrzygnięcia.
Celem dialogu jest wzbogacenie własnych poglądów, a także przejście od obojętności do wzajemnego otwarcia się, od obustronnego zamknięcia się, uprzedzenia (czy wzajemnego ,,odrzucenia”) do rozmowy. Taki też cel przyświeca naszej konferencji, w trakcie której chcielibyśmy przyjrzeć się szeroko rozumianemu zjawisku dialogu w odniesieniu do problematyki religii.
Interesuje nas zarówno relacja religii z dyscyplinami takimi jak: filozofia, historia, socjologia, psychologia, jak i wewnętrzny potencjał dialogiczny występujący (bądź nie) w poszczególnych religiach. We współczesnym zróżnicowanym i wielokulturowym świecie problematyka dialogu międzyreligijnego jest samoistnie konieczna. Dialog jest coraz częściej prowadzony nie tylko na płaszczyźnie czysto doktrynalnej, lecz również naukowej, ideologicznej, a także politycznej.

Szeroką perspektywę relacji religii i dialogu zaznaczamy w następujących punktach problemowych:


•    czynniki w religiach ułatwiające i utrudniające dialog;
•    cele przyświecające dialogowi między religiami - zrozumienie drugiego czy może prozelityzm?;
•    dialog doktrynalny pomiędzy religiami;
•    problem ekskluzywizmu, inkluzywizmu i pluralizmu religijnego;
•    działania oddolne a instytucjonalne związane z podejmowaniem dialogu między religiami;
•    dialog religii z państwem;
•    dialog między religijnością tradycyjną a ponowoczesną;
•    wolność religijna oraz wolność od religii;
•    dialog religii z nauką, ideologiami, współczesnymi nurtami światopoglądowymi;
•    dialog między religiami a koncepcjami świeckimi (ateizm, agnostycyzm);
•    dialog ekumeniczny w chrześcijaństwie;
•    dialog międzyreligijny w religiach uniwersalnych i pozaeuropejskich;
•    sytuacja mniejszości religijnych;
•    wspólnoty religijne odrzucające dialog;
•    filozofia dialogu a religie;
•    dialog w historii religii;
•    dialog doświadczenia mistycznego między religiami;
•    dialog religijny w perspektywie psychologicznej i kognitywnej;
•    dialog religijny w edukacji;
•    mass media jako przestrzeń dialogu międzyreligijnego;
•    globalizacja a dialog międzyreligijny;
•    czy media techniczne ułatwiają czy utrudniają dialog międzyreligijny?
•    sztuka jako forma wyrazu wspierająca dialog międzyreligijny
•    język jak narzędzie dialogu między religiami

Jesteśmy otwarci na Państwa inne propozycje interesujących tematów.


 WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych obszarów humanistycznych i społecznych: religioznawców, kulturoznawców, socjologów, filozofów, teologów, historyków, antropologów, pedagogów i przedstawicieli innych nauk, zainteresowanych problemem dialogu w religiach. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków) należy przesłać do 1 kwietnia 2014 r. pocztą elektroniczną na adres: konferencja.pkr@gmail.com.
Po zaakceptowaniu abstraktów prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej (przeznaczona będzie na pokrycie kosztów publikacji) w wysokości 75 zł studenci i doktoranci, 150zł pracownicy do 20 kwietnia 2014 r. na wskazany poniżej numer konta:

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

W tytule przelewu prosimy pisać „Z00000889”.

Organizatorzy przewidują publikację wybranych  artykułów pokonferencyjnych w recenzowanym czasopiśmie „Humaniora”, wydawanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - http://humaniora.amu.edu.pl/ . Artykuły prosimy nadsyłać do 31 maja 2014r.
Organizatorzy:

Patronat:

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz

Sekretarz naukowy: dr Juliusz Iwanicki

Komitet organizacyjny: dr Sławomir Sztajer, mgr Damian Kokoć, mgr Rafał Ilnicki, mgr Sylwia Wachulak, mgr Beata Włodarska, mgr Adam Pietrzykowski, mgr Bartosz Lampkowski

ZałącznikWielkość
Formularz religia a dialog.doc31 KBstat