Skip to Content

Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym

Zapraszamy na kolejną konferencję organizowaną przez Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze. Pragniemy poddać refleksji złożoną sieć zjawisk dotyczących funkcjonowania nowych ruchów religijnych we współczesnych społeczeństwach. Chcemy zastanowić się nad tym na czym polega zjawisko nowych ruchów religijnych W tym aspekcie liczymy na interdyscyplinarną refleksję. Jest to także przyczynek dotyczący współczesnego sporu o miejsce religii w kulturze i sferze społecznej.
Zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, religioznawców, filozofów, socjologów, historyków, kulturoznawców oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.
Proponujemy następujące zagadnienia, pytania, problemy jako oś rozważań, które oczywiście nie wyczerpują one spektrum możliwości ujęć tematu, dlatego też zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji, ujęć i problematyzacji:

- Nowe ruchy religijne/sekty/kulty/parareligie/pseudoreligie/antyreligie – typologia
- Geneza nowych ruchów religijnych
- Lokalność/globalność nowych ruchów religijnych
- New age a nowe ruchy religijne
- Stosunek religii instytucjonalnych i tradycyjnych do nowych ruchów religijnych.
- Nowe ruchy religijne w obrębie kościołów tradycyjnych
- Aspekt prawny funkcjonowania nowych ruchów religijnych
- Czy możemy mówić o równoważności nowych ruchów religijnych?
- Czy nowe ruchy religijne wprowadzają innowacje rytualne?
- Obecność nowych ruchów religijnych w życiu publicznym i kulturze
- Czy nowe ruchy religijne są efektem procesów sekularyzacji?
- Nowe ruchy religijne w popkulturze: grach komputerowych, filmach, komiksach
- Nowe ruchy religijne w literaturze i sztuce
- Media audiowizualne a nowe doświadczenia religijne
- Psychospołeczne uwarunkowania nowych ruchów religijnych
- Elementy tajemne/okultystyczne w nowych ruchach religijnych
- Systemy wartości nowych ruchów religijnych

Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Religioznawczego oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przewidujemy recenzowaną publikację pokonferencyjną

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia (abstrakt do 500 słów). Program konferencji zostanie ogłoszony 06.05.2013 r.
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.
Konferencja odbędzie się w dniach 24-25.05.2013

Zgłoszenia wraz z formularzem prosimy przesyłać na adres: konferencja.pkr@gmail.com

PROGRAM KONFERENCJI

ZałącznikWielkość
Formularz zgłoszeniowy PKR.doc14 KBstat