Skip to Content

Mistyka w ujęciu interdyscyplinarnym

Konferencja UAM

„Mistyka w ujęciu interdyscyplinarnym”

 

            Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze zaprasza do udziału w konferencji „Mistyka w ujęciu interdyscyplinarnym”. Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2010 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.


            Celem organizatorów konferencji naukowej jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej dyskusji poświęconej różnym aspektom doświadczeń i teorii mistycznych. Zapraszamy do udziału przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, a także przyrodniczych. Czekamy na zgłoszenia pracowników nauki, doktorantów oraz studentów zainteresowanych tą problematyką.


Proponujemy następujący zakres tematyczny konferencji:

·       porównawcza historia mistyki

·       mistyka jako doświadczenie praktyczne/duchowe/psychologiczne

·       mistycyzm jako teoria filozoficzna/teologiczna

·      mistyka w perspektywie kognitywnej i neurobiologicznej

·       „piękno świata”, „boskie liczby”  – mistyka w fizyce, matematyce i naukach ścisłych

·       społeczny, publiczny i instytucjonalny wymiar mistyki

·       mistyka w badaniach językowo-lingwistycznych

·       orientacje metodologiczne i koncepcje filozoficzne w badaniach nad mistyką

·       mistyka w ujęciu kulturoznawczym (literatura, sztuka, film)

·       współczesne formy i przejawy mistycyzmu


Na abstrakty, o długości 200-400 słów czekamy do 1 czerwca 2010 roku. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Konferencja odbędzie się w domu studenckim Jowita przy ulicy Zwierzynieckiej 7.


Program konferencji


Kontakt: konferencja.mistyka@gmail.com

Strona konferencji: http://pkr.amu.edu.pl/
stat