Skip to Content

Konferencje

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Religia a kultura popularna"

Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze
oraz
Koło Psychologii Religii UAM

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w:

IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
RELIGIA A KULTURA POPULARNA

organizowanej w dniach 18-19 maja 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89


W poprzednich edycjach konferencji PKR analizowaliśmy różne centralne kategorie bliskie przeżyciom i wrażliwości religijnej, takie jak mistyka, zło, tajemnica czy natura człowieczeństwa. W tym roku proponujemy wspólną refleksję nad zjawiskiem kultury popularnej, który pozornie nie dotyczy istoty religii, ale przecież współczesny człowiek, zainteresowany różnymi formami religijności i duchowości, jednocześnie partycypuje w rzeczywistości coraz bardziej zdominowanej przez popkulturę.

Kultura popularna, wraz z procesami globalizacji współczesnych społeczeństw, stała się powszechna w mediach i głównych nośnikach informacji obecnego świata. Zdetronizowała „kulturę wysoką”, choć nie jest całkiem jednoznaczne, czy można dziś separować od siebie popkulturę i tradycyjne sposoby ekspresji twórczej. Wielu twórców i pisarzy jednocześnie partycypuje w obu tych światach (Umberto Eco, Slavoj Žižek itd.), z powodzeniem odnajdując się w świecie kultury masowej (choć nie każdy twór popkulturowy musi stać się masowy). Warto zauważyć, że ci sami przykładowi twórcy, żywo interesują się również problematyką kultury religijnej.
Konserwatywni obrońcy kultury elitarnej z pozycji post-Platońskich krytykują niekiedy popkulturę za powierzchowność, kiczowatość czy komercyjność. Postawę taką przybierają też często instytucjonalni przedstawiciele kościołów i religii. Z pewnością wymienione cechy towarzyszą temu zjawisku, ale przecież nie muszą z góry przekreślać wartości wielu dzieł kultury popularnej. John Fiske zauważył, że teksty kultury popularnej niekiedy wypełniają puste przestrzenie, a czasem tworzą nowe, imaginatywne znaczenia. A czyż szukanie fundamentalnych znaczeń i znaków rzeczywistości nie jest również bliskie religii, czy też duchowości?

Popkultura przestała już być jedynie utożsamiana z masowością, kiczowatością i uproszczeniami. Niemniej jednak trudno mówić o jakimś konkretnym miejscu jakie zajmuje wobec tego, co zwykło się nazywać kulturą wyższą. Szczególnie problematyczne staje się to, gdy kultura popularna dotyczy religii. Skoro jest ono pełnoprawną formą kultury, to można zapytać czy również jest w niej miejsce na doświadczenie religijne?

Nie ulega większej dyskusji, że popkultura rządzi współczesną estetyką i światem wyobraźni, i właśnie seriale, popularne powieści, memy, komiksy czy youtubowe filmiki są czymś z czego czerpie przyjemność znaczna część odbiorców. Chcielibyśmy przyjrzeć się kulturze popularnej porównując ją ze zjawiskiem religii/religijności/duchowości. Wydaje nam się ważnym pytaniem, w jaki sposób popkultura oddziałuje na religię (i vice versa?). Czy religia/duchowość traci na kontakcie z popkulturą, a może potrafi w ten sposób wyrazić nowe (bądź tradycyjne) wartości?
Zapraszamy do wspólnej refleksji nad znaczeniem zjawiska popkultury w świecie religii.


Proponowane obszary problemowe:
- popkulturowe religie, popkulturowa duchowość
- dzieła popkultury (seriale, filmy, komiksy, powieści masowe) a religia
- bohaterowie kultury popularnej a prorocy/liderzy kościołów/wyznań
- mediatyzacja religijności/duchowości
- myśliciele kultury popularnej o religii/duchowości
- upadek czy renesans religii/duchowości w kulturze popularnej?
- kultura wirtualna/cyberkultura a religia/duchowość
- religia/duchowość w świecie mediów społecznościowych
- skandale kultury popularnej a religie
- wątki religijne w grach komputerowych

Jesteśmy również otwarci na inne pomysły oraz propozycje powiązane z tematem konferencji.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych obszarów humanistycznych i społecznych: religioznawców, kulturoznawców, psychologów, socjologów, filozofów, teologów, historyków, antropologów, pedagogów i przedstawicieli innych nauk, zainteresowanych tematyką konferencji. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków) należy przesłać do 31 marca 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: konferencja.pkr@gmail.com. (Formularz do pobrania na dole strony) .
Po zaakceptowaniu abstraktów prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł. Informacje dotyczące terminu realizacji wpłat oraz numer konta bankowego prześlemy w bezpośredniej wiadomości.

Bierny udział jest bezpłatny.

Nie wyrażamy zgody na odczyt referatu w imieniu prelegentów bez fizycznej obecności na konferencji.

Organizatorzy przewidują publikację wybranych artykułów pokonferencyjnych w recenzowanym czasopiśmie „Humaniora”, wydawanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - http://humaniora.amu.edu.pl/ (6 pkt na liście MNiSZW).
Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku w procesie recenzyjnym, którego szczegółowy przebieg opisany został pod adresem: http://humaniora.amu.edu.pl/node/14. Zakładamy, że będzie on trwał od trzech miesięcy do roku. W przypadku negatywnego wyniku postępowania recenzyjnego ww. opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi (obejmuje ona bowiem oprócz kosztów recenzenckich i redakcyjnych także koszty organizacji konferencji).


Komitet organizacyjny:

Sekretarz konferencji: dr Juliusz Iwanicki

Opiekun merytoryczny: prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych

Organizatorzy: dr Sławomir Sztajer, dr Damian Kokoć, dr Rafał Ilnicki, mgr Sylwia Wachulak, mgr Mateusz Deker, mgr Adam Pietrzykowski, mgr Konrad Kośnik, mgr Beata Iwanicki


Patronat:
Polskie Towarzystwo Religioznawcze

stat