Skip to Content

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2011/2012 (w ramach oferty specjalności religioznawczej na II stopniu studiów kulturoznawczych):

• Wstęp do religioznawstwa (dr Juliusz Iwanicki)


Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2010/2011:

Trzy pojęcia wiary (Prof. J. Woleński)

• Filozofia postsekularna (dr Juliusz Iwanicki)


Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2009/2010 (wszystkie w ramach oferty Instytutu Filozofii):
O racjonalności w religii… (prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz)

• Mistyka i mistycyzm w literaturze (dr Artur Jocz)
Tomizm (dr Marek Kwiecień) 
Palamizm (dr Marek Kwiecień) 
Semiotyka religii (dr Sławomir Sztajer)

Kognitywne teorie religii (dr Sławomir Sztajer) 
Filozofia religii Leszka Kołakowskiego (dr Juliusz Iwanicki) 
Wstęp do filozofii muzułmańskiej (mgr Damian Kokoć) 
• Między orfizmem a druidyzmem (mgr Beata Włodarska)
• Istoty półboskie „deva” – XIX wieczna myśl francuska (mgr Beata Włodarska)


stat