Skip to Content

Czy możliwa jest metodologia teologii?

Najpierw dokonam przeglądu prób metodologicznego ujęcia teologii podejmowanych przez samych teologów. Zostaną tu rozważone tu przede wszystkim dwa ujęcia: św. Tomasza (teologia jako nauka dedukcyjna) oraz Melchiora Cano (koncepcja loci theologici). Zaproponuję ocenę tych ujęć.

Następnie przedstawię niektóre metodologiczne ujęcia teologii ze strony filozofów nauki. Bardziej szczegółowo omówię ujęcie Nancey Murphy, która twierdzi, ze koncepcje teologiczne są programami badawczymi w sensie Lakatosa, oraz Gregory Dawes'a, który potraktował tezy teologiczne jako propozycje eksplanacyjne, oparte na "wnioskowaniu do najlepszego wyjaśnienia".

Na koniec podzielę się własnymi refleksjami co do optymalnego modelu teologii, takiego, który by uwzględniał jej specyfikę, a jednocześnie umożliwiał analizowanie jej z perspektywy ogólnometodologicznej.

Piotr Rudkouski.
stat