Skip to Content

Prof. Jan Woleński "Trzy postacie wiary"

Prowadzący: prof. Jan Woleński - UJ

Charakter zajęć: wykład / konwersatorium

Godzin: 30

ECTS:

Semestr: letni

Termin miejsce zajęć: zajęcia będą się odbywały w wybrane piątki
począwszy od 4 marca - każdorazowo cztery godziny wykładowe od godz.
9.45 do 13.00; Instytut Filozofii UAM, ul Szamarzewskiego, sala 312,
budynek D. Dalsze terminy: 18 III, 1 IV, 15 IV, 13 V, 3 VI

Opis:

 1. Uwagi historyczne o pistis, fides i religio;
 2. Wiara jako zaufanie, wiara jako przekonanie epistemiczne, wiara religijna;
 3. Wiara jako akt i wytwór tego aktu (wiara jako stan i jego wyraz);
 4. Wiara, niewiara, antywiara, wątpienie (sceptycyzm);;
 5. Społeczne i psychologiczne konteksty poszczególnych rodzajów wiary; Zasada bona fide i jej znaczenie w prawie; Zagadnienie racjonalności wiary;
 6. Własności logiczne operatora „wierzę (wierzy), że”
 7. Wiedza a wiara; Czy „wiem, że A” pociąga „wierzę, że A”? Czy zachodzi związek odwrotny?
 8. Klasyczna definicja wiedzy i jej problemy?
 9. Kwestia uzasadnienia epistemicznego;
 10. Wiara a religia – teizm, ateizm, agnostycyzm;
 11. Problem wiary (religijnej) uczonych; Religia a nauka;
 12. Dowody na istnienie Boga i ich analiza.

Literatura:

M. Bajer, Jak wierzą uczeni?, Fronda, Warszawa 2010;

B. Chwedeńczuk, Przekonania religijne, Aletheia, Warszawa 2000;

J. Woleński, Granice niewiary, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994;

S. Wszołek, Racjonalność wiary, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2003;

J. Życiński, Wiara wątpiących, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

Warunki uczestnictwa: zapis

Termin zgłoszeń: do drugich zajęć

Zasady zaliczeń: przygotowanie na podstawie podanych lektur,
obecność i aktywny udział w przygotowaniu konwersatoriów; w wypadku
ponad trzech usprawiedliwionych nieobecności uzupełnienie braków przez
prace pisemne

Kontakt: ppguam@amu.edu.pl
stat