Skip to Content

Bóg bez bycia - problem teologii postmodernizmu

Na czym polegać ma problem Boga poza byciem? Pytanie, na które staramy się znaleźć odpowiedź, postawione zostało w perspektywie tak zwanej teologii postmodernizmu, Jak w jej ramach rozumiany jest Bóg i jaki też jest rodowód niniejszej problematyki, którą w oparciu o rozważania Pseudo-Dionizego, św. Tomasza, Descartesa i wreszcie E. Levinasa, formułuje J. - L. Marion? Wreszcie: na czym polegać ma tak zwana teologia postmodernistyczna?
Szukając odpowiedzi na niniejsze pytanie, postaramy się również ująć takie rozumienie Boga w ramach teologicznej klasyfikacji, innymi słowy, jakimi mechanizmami ma rządzić się takie właśnie rozumienie Boga i jakie różnice dzielić je mają od innych kierunków teologicznych?

Bartłomiej Sipiński
stat