Skip to Content

Palamizm

Informacje o zajęciach:

Prowadzący zajęcia : dr Marek Kwiecień
Forma zajęć : wykład 
Liczna godzin : 30 (semestr letni) 
Miejsce i czas zajęć: s. 23, Poniedziałek 15.00 - 16.30
Forma zaliczenia: 

Treści kształcenia:

Zasadniczy cel wykładu koncentruje się na ukazaniu bogactwa palamizmu jako swego rodzaju alternatywy, ale i jednocześnie istotnego dopełnienia tomistycznej koncepcji refleksji dotyczącej Boga, człowieka, świata oraz wzajemnych relacjach między tymi bytami w kontekście historiozoficzno-eschatologicznej.

LIteratura:

1.G. Mantzaridis, Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej, Lublin 1997.  
2. A. Sołowjew, Ojcowie cerkwi o starostwie i monastycyzmie, Hajnówka 1997.
3.Święty Paisjusz Wieliczkowski, O modlitwie umysłu albo modlitwie wewnętrznej, Białystok 1995.
4. J -Y., Hezychazm. Zapomniana tradycja modlitewna, Kraków 1996.
5. M. Afanasjew, Kościół Ducha Świętego, Białystok 2002.
6. W. Łosski, Teologia dogmatyczna, Białystok 200.
7.W. Łosski, Teologia mistyczna Kościołą wschodniego, Kraków 2007.
8. K. Ware, Prawosławna droga, Białystok 1999.
9. P. Florenski, Sól ziemi, Białystok 1996.
10. N. Zernov, Wschodnie chrześcijaństwo, Warszawa 1967.

stat