Skip to Content

Tomizm

Informacje o zajęciach:

Prowadzący zajęcia : dr Marek Kwiecień
Forma zajęć : wykład 
Liczna godzin : 30 (semestr letni) 
Miejsce i czas zajęć: s. 206, Wtorek 15.00 - 16.30
Forma zaliczenia: 

Treści kształcenia:

Zasadniczy cel wykładu dotyczy przybliżenia tomizmu jako swego rodzaju filozofii realistycznej szczególnie zainteresowanej analizą bytu ludzkiego. 

Literatura:

1. M. Krąpiec, Ja – człowiek, Lublin 1998.
2. M. Krąpiec, Filozofia w teologii, Lublin 1999.
3.G. Chesterton, Idee w Ewangelii, Szczecinek 2003.
4. A. Siemianowski, Tomizm a palamizm, Poznań 1998.
5. D. Wacławik, Uświęcenie człowieka w nauczaniu św. Bazylego Wielkiego, Poznan 1995.
6. E. Mascall, Otwartość bytu, Warszawa 1998.
7. E. Gilson, Tomizm, Warszawa 1960.
8. W. Stróżowski, Istnienie i sens, Kraków 1994.
9. Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, Kety 1998.
10. Święty Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, T. 1-2, Kęty 1998. 

stat