Skip to Content

Wstęp do filozofii muzułmańskiej

Informacje o zajęciach

Prowadzący zajęcia : mgr Damian Kokoć 
forma zajęć : konwersatorium 
liczba godzin : 30 (semestr letni) 
miejsce zajęć: środa, godzina 13.15 - 14.45; ul. Samarzewskiego 89, sala 213 budynek C
forma zaliczenia : kolokwium 

Cel zajęć

Celem zajęć jest prezentacja wybranych postaci muzułmańskiej filozofii średniowiecznej oraz dyskusja nad poszczególnymi zagadnieniami, które poruszają w swoich tekstach. Przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka samego islamu jak i filozofii muzułmańskiej. Jej geneza oraz źródła inspiracji oraz powstałe w ramach islamu koncepcje metafizyczne, poglądy co do struktury świata materialnego czy też wizje społeczno-polityczne. Analizowany będzie również aspekt mistyczny islamu oraz stosunek filozofów muzułmańskich do samej filozofii. Wśród omawianych myślicieli znajdą się: Al-Farabi, Awicenna, Al-Gazali, Awerroes, Ibn 'Arabi, Ibn Chaldun i Ibn Hazm. 

Plan zajęć

1. Zajęcia wstępne 

2. Ogólna charakterystyka islamu 

3. Ogólna charakterystyka filozofii muzułmańskiej 

4. Analiza fragmentów Państwa doskonałego i Polityki Al-Farabiego 

5. Analiza fragmentów Państwa doskonałego i Polityki Al-Farabiego 

6. Analiza fragmentów Księgi wiedzy Awicenny - Logika 

7. Analiza fragmentów Księgi wiedzy Awicenny – Metafizyka

8. Analiza fragmentów Księgi wiedzy Awicenny – Metafizyka 

9. Analiza fragmentów Księgi wiedzy Awicenny - Fizyka 

10. Analiza traktatu Sprawiedliwa waga Al-Gazalego 

11. Analiza traktatu Ratunek przed zbłądzeniem Al-Gazalego 

12. Ogólna charakterystyka poglądów Awerroesa 

13. Analiza fragmentów Traktatu o miłości Ibn ‘Arabiego 

14. Analiza traktatu Ibn ‘Arabiego Droga do Pana Mocy 

15. Analiza fragmentów pism Ibn Chalduna zawartych w monografii Józefa Bielawskiego Ibn Chaldun 

16. Analiza Traktatu o leczeniu duszy, kształceniu moralności i poskramianiu wad Ibn Hazma 

17. Ogólna charakterystyka awerroizmu łacińskiego 

18. Kolokwium zaliczeniowe


Literatura:

1. Al-Farabi, Państwo doskonałe. Polityka, Warszawa 1967

2. Awicenna, Księga wiedzy, Warszawa 1974

3. Avicenna, Metafizyka, Warszawa 1973

4. Al- Ghazali Abu Hamid, Sprawiedliwa waga. Ratunek przed zbłądzeniem, Warszawa 2008 

5. Al-Gazali Abu Hamid, Nisza świateł, Warszawa 1990 

6. Abu al-Quasim al-Qasairi, Al- Risal al-Quasaryya czyli traktat o sufizmie, Warszawa 1997 

7. Ibn ‘Arabi, Traktat o miłości, Warszawa 1995 

8. Ibn ‘Arabi, Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca, Warszawa 1990 

9. Ibn ‘Arabi, Droga do Pana Mocy, Poznań 2003 

10. Ibn Hazm, Naszyjnik gołębicy, Warszawa 1976 

11. Ibn Hazm, Traktat o leczeniu duszy, kształceniu moralności i poskramianiu wad, Warszawa 1998

12. Ibn Chaldun i jego Muqaddima: antologia myśli społeczno-politycznej oprac. Jamsheer Hassan Ali, Łódź 2002 

13. Jamsheer Hassan Ali, Ibn Chaldun (1332-1406): Muggadima – historia, historiozofia, Łódź 1998 

14. Wronecka J., Ibn ‘Arabi i jego doktryna jedności istnienia (wahdat al-wudżud) w: "Euhemer - Przegląd Religioznawczy", 1986, nr 2(140) 

15. Awicenna i średniowieczna filozofia arabska, red. Aduszkiewicz A., Gogacz M., Warszawa 1982 

16. Awicenna Abu Ali Ibn Sina, red. Zajączkowski A., Warszawa 1953 

17. Koran, Warszawa 2004 

18. Mahomet: Mądrości Proroka, Warszawa 2000 

19. Mahomet: O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu, Warszawa 1999 

20. Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie t. I i II, Warszawa 2002 

21. Danecki J., Kultura islamu - słownik, Warszawa 1997 

22. Bielawski J., Islam, Warszawa 1980 

23. Bielawski J., Ibn Chaldun, Warszawa 2000 

24. Dziekan M., Symbolika arabsko-muzułmańska. Mały słownik, Warszawa 1997 

25. Pachniak K., Filozofia polityki muzułmańskiej na podstawie dzieł Abu Hamida Al-Gazalego, Warszawa 2001 

26. Pachniak K., Doktryny isma’ilickie w dziełach Al-Kirmaniego, Warszawa 2004 

27. Machut-Mendecka E., Archetypy islamu, Warszawa 2006 

28. Cook D., Męczeństwo w islamie, Kraków 2007 

29. Corbin H., Historia filozofii muzułmańskiej, Warszawa 2005 

30. Leaman O., Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu, Warszawa 2004 

31. Mrozek A., Średniowieczna filozofia arabska, Warszawa 1967 

32. Kłodowski P., Homo mysticus hinduizmu i islamu, Warszawa 1998 

33. Legowicz J., Zarys historii filozofii – zarys doktrynalny, Warszawa 1983 

34. Legowicz J., Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej, Warszawa 1986 

35. Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1987 

36. Czałojan W., Wschód i Zachód. Dziedzictwo idei w filozofii starożytnej i średniowiecznej, Warszawa 1980 

37. Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej t. I i II, Warszawa 1982/1973 

38. Kuksewicz Z., Awerroizm łaciński trzynastego wieku, Warszawa 1971 

39. Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych t. III, Warszawa 2008 

40. Zarys dziejów religii pod. red. J. Kellera, Warszawa 1988

stat