Skip to Content

Semiotyka religii

Informacje o zajęciach:


Prowadzący zajęcia : dr Sławomir Sztajer 
Forma zajęć : wykład 
Liczna godzin : 30 (semestr letni) 
Miejsce i czas zajęć: sala 213, Środa, 11.30 - 13.00
Forma zaliczenia: praca końcowa/egzamin


Treści kształcenia:


Przedmiotem zajęć jest szeroko rozumiany język religijny i jego różnorodne funkcje. Język religijny pojmowany jest jako specyficzny sposób użycia języka naturalnego. Badanie języka religijnego oraz religijnego systemu komunikacji ma istotne znaczenie dla filozoficznej refleksji nad religią. Zajęcia będą miały formę wykładu, na którym poruszane będą następujące zagadnienia: 
 • Miejsce semiotyki języka religijnego wśród nauk o religii
 • Pojęcie języka religijnego
 • Specyfika dyskursu religijnego
 • Struktura dyskursu religijnego
 • Funkcje języka religijnego
 • Doświadczenie religijne a język
 • Język religijny w świetle teorii aktów mowy
 • Logika religii
 • Filozofia języka religijnego: podejście filozofii kontynentalnej i filozofii analitycznej
 • Problem funkcji poznawczej języka religijnego
 • Sensowność i zasadność zdań języka religijnego
 • Język a mit religijny
 • Istota symbolizmu religijnego
 • Rola metafory w języku religijnym
 • Rytuał i komunikacja
 • Język a konstytuowanie świata religijnego

 


Literatura:


Kłoczowski J. A., Między samotnością a wspólnotą: wstęp do filozofii religii, Tarnów 2004, s. 112-147.


Bocheński J. M., Logika religii, tłum. S. Magala Pax, Warszawa 1990.


Bronk A. Podstawy nauk o religii, Lublin 2003, s. 181-192.


Chwedeńczuk B., Przekonania religijne, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.


Cupitt D., Po Bogu: o przyszłości religii, tłum. P. Sitarski, CiS, Warszawa 1998.


Dupré L., Inny wymiar: filozofia religii, Znak, Kraków 1991.


Kłoczowski J., Język, którym mówi człowiek religijny…, „Znak” 1995, nr 12.


Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma…, tłum T. Baszniak, M. Panufnik, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 134-171.


Pelc J., Wstęp do semiotyki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.


Phillips D., Wiara religijna a gry językowe, w: B. Chwedeńczuk (wyb.), Filozofia religii, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.


Przybył E. (red.), Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia, Nomos, Kraków 2001.


Rappaport R. A., Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Nomos, Kraków 2007.


Tillich P., Pytanie o Nieuwarunkowane, tł. J. Zychowicz, Znak, Kraków 1994.


Wierusz-Kowalski J., Język a kult. Funkcje i struktura języka sakralnego, „Studia Religioznawcze”, 1973, nr 6.


Węcławski T., Wspólny świat religii, Znak, Kraków 1995, s. 60-91


Wszołek S., Wprowadzenie do filozofii religii, Kraków 2004, s. 145-176.


Zwoliński A., Język religijny, w: A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, Wyd. WAM, Kraków 2003. 
stat